Privacy Policy

Privacy Statement

Hair Labs bv respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al jouw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer je onze site bezoekt worden verschillende gegevens verzameld teneinde je een optimale dienstverlening te kunnen bieden. In dit Privacybeleid wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met je gegevens wordt gedaan en welke rechten je hebt. Hair Labs bv draagt ervoor zorg dat volgens de van toepassing zijnde wet- en regelgeving de juiste meldingen bij het College Bescherming Persoonsgegevens hebben plaatsgevonden.

Jouw persoonsgegevens zijn goed beveiligd

De bescherming van de privacy is belangrijk voor jou en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma's goed beveiligd, om te voorkomen dat onbevoegden binnen en buiten onze organisatie toegang hebben tot je persoonsgegevens. Als wij bepaalde kritieke informatie ontvangen of overdragen, zoals bijvoorbeeld betaalgegevens, gebruiken wij een beveiligde server. Je wordt hiervan op de hoogte gesteld via een scherm dat afgebeeld wordt op onze site. Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van informatie die wij ontvangen op onze site. 

Hair Labs bv gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren.

  1. Het verwerken van je bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres;
  2. Om je te informeren over de ontwikkeling van Hair Labs bv en over speciale (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties. Als je hier niet langer prijs op stelt, kun je ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@hairlabs.nl.;
  3. Je te kunnen verzoeken jouw ervaringen met Hair Labs bv te delen, teneinde je nog beter van dienst te kunnen zijn; 

Hair Labs bv verkoopt je gegevens niet

Hair Labs bv zal jouw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de bestelling, het evalueren van de activiteiten / diensten van Hair Labs bv, of het optimaliseren van haar internetadvertenties op andere websites. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te respecteren.

Inzagerecht en correctie

Het is steeds mogelijk de status van je persoonsgegevens na te gaan, via E-mail (info@hairlabs.nl) of per brief (Hair Labs bv, T.a.v. afdeling klantenservice webshop, Overschieseweg 10-a, 3044 EE  Rotterdam).

We delen je zo snel mogelijk de gegevens mee waarover wij op dat moment beschikken, na controle van de identiteit. Indien één of meerdere gegevens foutief, onjuist of onvolledig zijn, kun je ons uiteraard om een correctie vragen. Zo kunt je ook met ons contact opnemen op één van de manieren opgesomd onderaan deze pagina, indien je meent dat onze site de reglementering inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer niet naleeft.

Cookies

Wij willen je in de toekomst nog beter van dienst zijn. Daarom gebruiken wij cookies. Een cookie is een klein bestand dat op je computer wordt geplaatst. De cookiegegevens blijven op je eigen computer, worden niet voor andere doeleinden gebruikt en zijn afhankelijk van je eigen browserinstellingen.

Meer informatie over onze Cookies

Advertenties

De site van Hair Labs bv kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft Hair Labs bv geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk. 

Contact

Als je wenst te reageren op ons privacybeleid, kun je contact met ons opnemen

  • Per email: info@hairlabs.nl
  • Per telefoon: 010-8200362
  • Per brief op dit adres: Overschieseweg 10-a 3044 EE ROTTERDAM

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van Hair Labs bv toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als je toegang wenst tot deze informatie, gelieve contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres. Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als je je persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, kun je contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.